kontrol humidity

คำถามที่พบบ่อย

เปิดทำการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้

ติดต่อ บริษัท โกรว์สตัฟ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ Kontrol Humidity ผ่านช่องทางต่างๆที่ระบุไว้เพื่อขอใบกำกับภาษีโดยแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อและแจ้งรายละเอียดสำหรับออกใบกำกับภาษีภายในวันที่สั่งซื้อเท่านั้น

1. ฉีกซองพลาสติกใส

2. นำ Kontrol ใส่ลงภาชนะบรรจุดอก

3. ปิดภาชนะบรรจุดอกให้แน่น

Kontrol  มีอายุการใช้งาน 2-6 เดือนขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ คุณสามารถตรวจสอบการหมดอายุของ Kontrol ได้จากการสัมผัสซอง หากพบว่าซอง Kontrol แห้งและแข็งหมายความว่าได้เวลาเปลี่ยน Kontrol ซองใหม่แล้ว 

หากคุณได้รับกลิ่นดอกกัญชาจากการเปิดขวดโหลที่เก็บดอกกัญชาไว้นั่นหมายความว่าคุณได้รับกลิ่นเทอร์ปีนของกัญชาที่กำลังระเหยออกมาจากดอก ซองควบคุมความชื้น Kontrol ช่วยเก็บรักษากลิ่นเทอร์ปีนไม่ให้ระเหยออกไป ล็อคกลิ่นไว้ในดอกกัญชาได้ยาวนานขึ้น เมื่อคุณนำดอกมาใช้งานไม่ว่าจะเป็นการขยี้หรือการบด คุณจะได้รับกลิ่นเทอร์ปีนหอมฟุ้งขึ้นมาทันที

ได้ ควรตั้งซอง Kontrol  ขนาด 4 กรัม 2 ซองไว้ด้านล่างและด้านบนของภาชนะบรรจุดอก

ขนาด 4 กรัม 1 กล่อง 60 ชิ้น ราคา 1,790 บาท 10 กล่อง ราคา 17,000 บาท

ขนาด 8 กรัม 1 กล่อง 72 ชิ้น ราคา 2,470 บาท 10 กล่อง ราคา 23,990 บาท

ขนาด 30 กรัม 1 กล่อง 60 ชิ้น ราคา 4,200 บาท 10 กล่อง ราคา 40,390 บาท

ช่องทางการติดต่อ

118/47 หมู่บ้าน ปรัชญา-บิซโฮม เฟส 4 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Close